Strona główna


MIKROS jako prywatna firma powstała w marcu 1990 roku i była kontynuacja działalnosci jej własciciela w tematyce chłodnictwa od 1981 roku. Od poczatku działalnosci firma uzyskała autoryzację największych europejskich producentów urzadzeń chłodniczych . Obecnie firma działa kompleksowo w zakresie chłodnictwa , klimatyzacji i wentylacji. Przez te ponad 25 lat firma wykonała wiele instalacji i obiektów w różnych gałęziach gospodarki oraz prowadzi w sposób ciagły serwis wszystkich urzadzeń chłodniczych , klimatyzacyjnych i wentylacyjnych.
Od paru lat firma powiększyła działalność o sprzedaż i serwis urzadzeń absorbcyjnych dla klimatyzacji i chłodnictwa.


Posiadamy certyfikat Urzędu Dozoru Technicznego nr FGAZ-P/07/0016/16 wydany na podstawie art.30 ust. 7 ustawy z dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubożajacych warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. poz.881).
Posiadamy certyfikat firmy Johnson Control.


dawniej.

© Mikros. Wszelkie prawa zastrzezone

mail : mikros@pro.onet.pl